"BVB poster"

Het Bureau Voorlichting Binnenvaart heeft een hele serie airbrush posters van spits tot  autoschip of 4baksduwstel laten maken om de binnenvaart in zijn geheel beter in beeld te laten komen bij het publiek. Op één van die posters staat de westropa afgebeeld. En daar zijn wij best trots op eigenlijk.

Zo een airbrush kunstwerk is er natuurlijk niet zomaar en vraagt heel wat voorbereiding. Eerst moest de financiele kant van het verhaal sluitend gemaakt. Daarbij heeft de spitsen coöperatie ELV een groot aandeel gehad. Pas daarna kwamen wij in beeld. En werden wij benaderd door het BVB en vroeg of wij mee wilde werken aan een poster, hebben wij meteen ja gezegd. Dus hebben we afgesproken dat als we weer eens in de buurt waren dat we zouden bellen. En enige tijd later maken we een afspraak met de kunstenaar van Idetif Beeldcreatie die de airbrush moet maken.

Hij wil verschillende foto's maken. Alle foto's die ik al in mijn archief had zitten waren geen van allen goed genoeg. Of ik misschien even onder de brug wilde door varen. Janarie was net de wal op om papieren te brengen, en was denk ik blijven steken bij een gezellige "dame"? buurman? ik weet het niet. Maar goed, ik heb het schip losgegooid en ben wat heen en weer, van links naar rechts in het vaarwater gedobberd tot de fotograaf cq kunstenaar genoeg foto's had verzameld om er een goed eind resultaat mee te behalen. Toen ik weer aan de kaai kwam, stond janarie klaar om een touwtje aan te pakken.

Daarna mochten we mee denken met de mensen van de BVB om een tekst op de poster te krijgen. En we hebben het pers bericht dat de BVB er uit deed nog even na gelezen. Dat pers bericht kun je onder de poster lezen.

De poster is natuurlijk al enige tijd geleden gemaakt en sindsdien is er ook het een en ander veranderd. We hebben een andere stuurhut en de hond is in augustus 2008 overleden. Verder is het voor ons af en toe een zoek de verschillen plaatje. Op de site van bureau voorlichting binnenvaart kun je de afbeelding ook downloaden.

Op maandag 29 december 2008 tijdens het jubileum congres van Kantoor Binnenvaart, kreeg voormalig KB voorzitster en voormalig minister van economische zaken Mevr Maria van der Hoeven een ingelijst exemplaar van de bvb westropa poster aangeboden.

Op de beurs in Gorinchem, constuction and industrie van mei 2009, zullen we er weer een paar uitdelen. Je vindt ze dan op de stand van de ELV.

 

Transportwegen in Europa

De laatste jaren neemt het vervoer van goederen en de mobiliteitswens binnen en buiten de Europese landen enorm toe. De eerste weg waaraan men in het algemeen denkt om goederen en mensen over te verplaatsen, is de autoweg. Waar men meer en meer vastloopt in files. Het spoor is een andere transport-modus welke relatief gezien maar een beperkte op-lossing kan bieden voor de congestieproblematiek.

Een andere én zeer geschikte weg die vaak al van nature is ontstaan, is de waterweg. Noordwest-Europa beschikt over tal van grote en kleine rivieren en kanalen die bij elkaar een lengte hebben van 25.000 kilometer. Veel binnenwateren staan met elkaar in verbinding en het fijnmazige en wijdvertakte vaarwegennet zorgt voor ontsluiting van grote en kleine industriegebieden. De inzet van binnenvaartschepen voor het vervoeren van grote en kleinere partijen veelsoortige lading biedt ongekende oplossingen.

Spits ‘Westropa’

Eén van de kenmerken van ‘de’ binnenvaart is de diversiteit. Het scheepstype wordt ondermeer bepaald door de soort lading die wordt vervoerd (droge of natte bulklading, stukgoed of containers) en de afmetingen. De spits is tegenwoordig het kleinste gangbare type binnenvaartschip. De ‘Westropa’ met een lengte van 39 meter en breedte van iets meer dan 5 meter verdient eigenlijk de benaming ‘Europaschip’. De particuliere binnenvaartondernemers de heer en mevrouw Kranenburg nemen, zoals dat in de binnenvaart genoemd wordt, ‘reizen aan’ tot ver in het achterland; van Polen tot bestemmingen aan de Middellandse Zee, varen op grote rivieren als de Rijn tot kleine kanalen als Canal ’Champagne à la Bourgogne’.

Frankrijk is overigens het land waar gezien de kleinere vaarwegen met de daarin aanwezige kunstwerken, de spitsen van oudsher te vinden zijn. Het is Leonardo da Vinci geweest die onder het bewind van François I de schutsluis ontwikkelde waardoor het mogelijk werd om niveauverschillen met een schip te overbruggen. Zo ontstond er in Frankrijk een uitgebreid netwerk van vaarwegen en werden Schelde, Seine, Rhône, Rijn en Moezel met elkaar verbonden. Freycinet is de naam van de wet uit 1879 die standaardafmetingen voor de sluizen voorschreef waaraan de ontwikkeling van de spits te danken is. De exploitatie van de spits is over het algemeen in handen van particuliere gezins (man/vrouw) bedrijven.

Lading en bevrachting

Anders dan bijv. zand- en grindschepen vervoert de spits (met een laadvermogen van 350 tot 380 ton) elke keer een andere lading. Om enkele voorbeelden te noemen: maïs, tarwe, zonnebloempitten, gerst, koolzaad, maar ook koper of rollen ijzer. De grondstoffen, te gebruiken voor producten die door mens en dier worden geconsumeerd, worden volgens strenge hygiënische normen vervoerd. De binnenvaart is ook in dit opzicht een betrouwbare vorm van vervoer. De binnenvaartondernemers opereren in een vrije markt van vraag en aanbod. Om aan lading te komen, zijn er verschillende manieren. De schipper kan bijv. een bevrachtingskantoor bellen om te weten welke transporten er aangeboden worden. Als een reis hem/haar interesseert, wordt onderhandeld met de bevrachter over de vrachtprijs en de randvoorwaarden. Het is ook mogelijk een contract voor meerdere reizen af te sluiten. De vrachtprijs heeft overigens niets met de waarde van de lading te maken, maar is gebaseerd op de duur of afstand van de reis en de hiermee samenhangende variabele en vaste kosten. Omdat bevrachters en schippers in de praktijk vaak tegengestelde belangen hebben, hebben veel schippers zich verenigd in zg. samenwerkingsverbanden. Deze organisaties onderhandelen als collectief met bevrachters of sluiten rechtstreeks contracten af met verladers (opdrachtgevers). De ELV zorgt voor de ladingwerving van o.a. de ‘Westropa’.

ELV: door-to-door transport

De coöperatie ELV (Europese Logistieke Vervoerders) is in 1994 opgericht en beschikt over meer dan 40.000 ton scheepsruimte. De ELV is in feite de schakel tussen vervoerder en opdrachtgever en biedt de laatste een compleet logistiek servicepakket. Van planning en organisatie, multimodaal transport, voor- en natransport, distributie, verlading, op- en overslag tot verzekering. De ELV is dus ook een partner voor opdrachtgevers die lading te vervoeren hebben naar een bestemming die niet direct aan een vaarweg ligt.

Voor meer aspecten over het leven en werken aan boord van een spits, kunt u een kijkje nemen op de volgende toegankelijke internetsite: www.picaro.nl. Hier kunt u zien dat de spitsen van alle moderne gemakken van deze tijd zijn voorzien, en dat voor de professionele bedrijfsvoering gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die moderne techniek en Telematica bieden.

Meer informatie

Bureau Voorlichting Binnenvaart

tel. 010 - 412 91 51

www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl

ELV

tel. 078 63 21 270

www.elv-transport.com