"regels"
verblijf 360tour internet regels fietsen kosten kalender

 

 

 

 Vanwege de verzekering zijn we verplicht u een aantal regels aan u bekend te maken.

 

- Drugs bezit en gebruik verboden.

- Roken in verblijven verboden.

- Dragen zwemvest verplicht (zijn aan boord)

- Niet alleen in de machinekamer komen als er motoren draaien.

- Tijdens het laden en lossen niet in de laad- en loszone komen.

- Tijdens het vastmaken en losgooien niet in de weg lopen.

- Niet assisteren bij aanmeren/losgooien.

- Er mogen geen werkzaamheden aan boord worden verricht, zoals bijv: schuren, verven en dek boenen.

- Op geen enkele wijze betrokken zijn bij de navigatie van het schip of bediening van kunstwerken.

- Niet over de luiken lopen als ze open liggen.

- Bij sommige laad/los bedrijven is het dragen van een helm verplicht. (Deze zijn aan boord.)

- Tijdens de vaart het vooronder als slaapruimte gebruiken alleen in overleg met de schipper.

- Maximaal 4 personen.

- Alcoholische versnaperingen worden tijdens de vaart niet geaprecieerd.

- Elke passagier dient een reisverzekering te hebben afgesloten welke schade aan persoonlijke eigendommen afdekt, en de passagier ziet af van verhaal bij scheepvaart onderneming Westropa V.O.F. Hiervoor dient elke passagier aan boord van een vrachtschip het document "Vrijwaring en Schadeloosstelling" te ondertekenen.